Z danymi osobowymi trzeba obchodzić się bardzo ostrożnie. Stały się one cennym towarem, dlatego często pojawiają się ostrzeżenia, aby nie udostępniać ich wszystkim i lekkomyślnie. Niestety czasami nawet wydawałoby się zaufane źródła nie są w stanie ochronić danych, bądź nie wywiązują się prawidłowo z ich ochrony, udostępniając je postronnym firmom. Nie jest to dopuszczalne, gdyż […]