Od kilku lat Polski rząd aktywnie wspiera osoby niepełnosprawne w aktywizowaniu ich na rynku pracy. Metoda wsparcia jest bardzo celna, gdyż jest to pomoc w postaci realnych środków finansowych. Obecnie rozróżnia się trzy osobne metody wsparcia osób niepełnosprawnych prowadzących lub chcących prowadzić działalność gospodarczą. Dla osób już prowadzących działalność gospodarczą przewiduje się wsparcie w ramach dofinansowania do kredytu bankowego lub refundacja składek, które niepełnosprawny przedsiębiorca jest zobowiązany płacić każdego miesiąca. Trzecia forma pomocy dotyczy jednorazowej dotacji dla nowo założonej firmy.

Czym jest dotacja z PFRON?

Każda osoba niepełnosprawna planująca założyć działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne ma możliwość uzyskania jednorazowej dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoba starająca się o tego typu dotacje musi być zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna, lub poszukująca pracy. Ponadto należy mieć ważne zaświadczenie o niepełnosprawności. Osoba wnioskująca o tego typu dotacje nie mogła wcześniej korzystać z tego typu środków publicznych.

Jaka jest wysokość dotacji?

Wysokość dotacji jest ściśle uzależniona od oświadczenia osoby niepełnosprawnej, na jaki okres zobowiązuje się prowadzić nowo otwartą działalność gospodarczą. W sytuacji, gdy działalność będzie prowadzona co najmniej 12 miesięcy, wtedy wartość dotacji nie przekroczy wartości sześciokrotnego średniego wynagrodzenia. W przypadku zobowiązania się do prowadzenia działalności przynajmniej 24 miesiące, dotacja wyniesie minimalnie sześciokrotność a maksymalnie piętnastokrotność średniego miesięcznego wynagrodzenia.

W jaki sposób złożyć wniosek o dotację?

By otrzymać dotację, należy w Powiatowym Urzędzie Pracy złożyć stosowny wniosek o dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z pisemnym oświadczeniem dotyczącym okresu prowadzenia działalności gospodarczej. Dotacja jest przyznana do 30 dni po złożeniu wniosku i dopiero wtedy działalność gospodarcza powinna być zarejestrowana.