Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które jest nową ustawą zatwierdzoną przez organy Unii Europejskiej zacznie obowiązywać od końca maja 2018 roku. Jego zadaniem jest przede wszystkim wprowadzenie takich samych regulacji i standardów dotyczących danych osobowych a także umożliwienie swobodnego przepływu informacji pomiędzy państwami przynależącymi do Unii Europejskiej.

W związku z nowym prawem, każdy z przedsiębiorców musi […]