Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które jest nową ustawą zatwierdzoną przez organy Unii Europejskiej zacznie obowiązywać od końca maja 2018 roku. Jego zadaniem jest przede wszystkim wprowadzenie takich samych regulacji i standardów dotyczących danych osobowych a także umożliwienie swobodnego przepływu informacji pomiędzy państwami przynależącymi do Unii Europejskiej.

W związku z nowym prawem, każdy z przedsiębiorców musi teraz zagwarantować swoim pracownikom oraz kandydatom prawo dostępu do swoich danych osobowych. Każdy ma prawo do usunięcia informacji z bazy danych w każdym momencie, a także jeśli istnieje potrzeba, każdy pracownik ma prawo do przeniesienia danych do innego administratora. Wszystko odbywa się automatycznie, po zapewnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa, oraz zachowaniu wszyskich podstawowych praw osób dotyczących klienta. Każdy z pracodawców musi zagwarantować, że wszystkie dane pracowników, klientów oraz pracodawcy są przechowywane na terenie Unii, oraz odpowiednio nadzorowane przez Komisję Europejską. Jak do tej pory pracodawcy nie musieli informować o wycieku danych osobowych swoich podwładnych. W momencie wprowadzenia nowej ustawy, wszystkie naruszenia muszą zostać odnotowane w ciągu 3 dni do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dlatego pracodawcy muszą zadbać o wysoką zdolność reakcji w takich sytuacjach. A co najważniejsze – W razie jakiejkolwiek kontroli, pracodawcy muszą posiadać w firmie pełen komplet dokumentów dotyczących pracowników, każdorazowo klauzuli danych osobowych, oraz zgody na przetwarzanie oraz gromadzenie danych osobowych każdego z pracowników.