Jeszcze w tym roku w życie wejdą przepisy, które zmienią sposób rozpatrywania dalszego zatrudnienia pracownika, który został bezprawnie zwolniony z pracy. Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego była możliwa dzięki determinacji związków zawodowych.

Kiedy wejdzie w życie nowelizacja przepisów? Co się zmieni?
Nowe przepisy zaczną obowiązywać od listopada 2019 roku. Zmiana jest korzystna przede wszystkim z punktu widzenia […]