Jeszcze w tym roku w życie wejdą przepisy, które zmienią sposób rozpatrywania dalszego zatrudnienia pracownika, który został bezprawnie zwolniony z pracy. Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego była możliwa dzięki determinacji związków zawodowych.

Kiedy wejdzie w życie nowelizacja przepisów? Co się zmieni?

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od listopada 2019 roku. Zmiana jest korzystna przede wszystkim z punktu widzenia bezprawnie zwolnionego pracownika, który szybciej otrzyma możliwość powrotu na stanowisko pracy. Zgodnie z brzmieniem znowelizowanych przepisów, sąd I instancji (bez oczekiwania na prawomocne orzeczenie, jak miało to miejsce dotychczas) będzie uprawniony do nakazania pracodawcy przywrócenie pracownika do pracy. Z perspektywy pracownika tego typu zmiana będzie korzystna i znacząco skróci okres oczekiwania na powrót do pracy.

Jak do niedawna trwała walka bezprawnie zwolnionego pracownika o powrót do pracy?

Do niedawna z nieuzasadnionym zwolnieniem mogła ciągnąć się przed sądem miesiącami. Często bywało tak, że toczyła się przed sądami dwóch instancji. Konsekwencją tego było wielomiesięczne starania pracownika o powrót na swoje stanowisko pracy. Z perspektywy pracownika zmiana jest wyjątkowo korzystna i pozwala skrócić okres jego zawieszenia w wykonywaniu czynności zawodowych. Pozytywną zmianę pracownicy zawdzięczają waleczności i determinacji członków związków zawodowych NSZZ „Solidarność”.

Jakie problemy dostrzegają pracodawcy?

Jak wskazuje biuro rachunkowe Białystok, nowy sposób rozpatrywania dalszego zatrudniania bezprawnie zwolnionego pracownika może wywołać poważne problemy kadrowe, ale także generować koszty obsługi prawnej przedsiębiorstw. Pracodawcy znane jest zjawisko zbyt długiego czasu oczekiwania na wyrok i nakaz w sprawie dalszego zatrudnienia pracownika. Dotychczas mogło to skutkować nakazem ponownego zatrudnienia pomimo tego, że dane stanowisko już dawno zostało zlikwidowane. Często dochodziło wówczas do problemu z interpretacją wyroku, co dało się rozwiązać wypłatą stosownych odszkodowań zamiast zatrudnienia.