Rząd planuje wprowadzić nowelizację ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wiadomo już, że od przyszłego roku będzie ono wynosiło 2450 zł brutto. Prawdopodobnie jednak dojdzie do wyłączenia dodatku stażowego z kwoty wynagrodzenia minimalnego, co pozwoli uzyskać wyższe dochody pracownikom sfery budżetowej.

Zgodnie z proponowaną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej nowelizacją ustawy, dodatek stażowy nie będzie wliczać się do kwoty minimalnego wynagrodzenia uzyskiwanego z pracy. To zmiana korzystna dla podatników – dotychczas pewną część ich wynagrodzenia stanowił właśnie dodatek stażowy. Kto jest uprawniony do otrzymania takiego dodatku? Przede wszystkim są to niektóre grupy zawodowe zatrudnione w jednostkach sfery budżetowej. Wśród nich znajdują się między innymi: pracownicy samorządowi, nauczyciele, pracownicy uczelni wyższych, żołnierze zawodowi i sędziowie. Do tej pory niejasnym – i często wykorzystywanym na niekorzyść pracowników – był zapis, który oznaczał, ze dodatek stażowy mógł stanowić składnik pensji minimalnej. W praktyce było to furtką do możliwości płacenia pracownikom poniżej minimum, a różnice zakrywał obowiązkowy dodatek. Od nowego roku ma się to zmienić.

W jaki sposób wylicza się wysokość dodatku stażowego?

Dodatek stażowy stanowi swego rodzaju gratyfikację za zdobywane doświadczenie zawodowe. Jest on naliczany zazwyczaj zgodnie z następującą zasadą: pracownik po przepracowaniu na danym stanowisku co najmniej pięciu lat otrzymuje dodatek w wysokości 5% miesięcznej pensji. Jego wysokość zwiększa się z każdym kolejnym przepracowanym rokiem o 1%. Pułap maksymalny do osiągnięcia – wraz z biegiem lat – może wynosić nawet 20%. Wysokość dodatku stażowego pomoże wyliczyć biuro rachunkowe Białystok.
Zgodnie z nowelizacją przepisów, które mają wejść w życie od stycznia 2020 roku dodatek stażowy nie będzie wliczać się do kwoty minimalnego wynagrodzenia.