Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do obliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy kilka razy do roku w zależności od wybranego sposobu rozliczania z Urzędem Skarbowym. Przedsiębiorca może wybrać rozliczenie miesięcznie lub kwartalne.

Zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy należy wpłacić na konto Urzędu Skarbowego najpóźniej do 20 dnia miesiąca po miesiącu, którego ta zaliczka dotyczy. Analogicznie zaliczkę […]