Powoli dobiegający końca rok 2019 przyniósł kilka rewolucyjnych zmian w kwestii podatków. Wbrew zapewnieniom rządzących nie wszystkie z nich przyczyniły się do poprawy jakości życia podatników. Sprawdźmy, jakie propozycje rządowe weszły w życie w bieżącym roku.

Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku z roku na rok rośnie. Jeszcze niedawno zwolnione z płacenia podatku był osoby, których dochód nie przekroczył 3091 zł. W 2019 roku granica ta znacząco poszybowała w górę. Obecnie zwolnieni z podatku dochodowego są Ci, którzy nie zarobili więcej niż 8000 zł. Zmieniły się również poszczególne progi podatkowe- zgodnie z zasadą im większy dochód, tym niższa kwota, od której nie trzeba odprowadzać podatku. Przy dochodach powyżej 127 tysięcy złotych nie ma już kwoty wolnej od podatku.

Obniżka stawki CIT

Głośną zmianą, która szczególnie miała przysłużyć się małym przedsiębiorstwom, była obniżka stawki CIT. Warto podkreślić, że dotyczy ona jedynie tych firm, których dochód w konkretnym roku podatkowym nie przekroczył równowartości 1,2 mln euro. Ustawa dodatkowo zablokowała skorzystanie z obniżonej stawki podatku firmom, które w tym właśnie celu zostały podzielone. Mimo to Ministerstwo Finansów szacuje, że z ulgi będzie mogło skorzystać ponad 400 tysięcy przedsiębiorstw. W poprzednim roku podatek CIT wynosił 15%, w 2019, dla firm spełniających wymogi ustawy, stawka ta została obniżona do 9%. Z korzystnych warunków mogą skorzystać również osoby, które dopiero rozpoczęły przygodę z własną działalnością. Zdaniem rządzących jest to odpowiednia zachęta do wyboru właśnie tej ścieżki zawodowej.

Zmiany w podatku VAT

Dla wielu przedsiębiorców kluczowe okazały się zmiany w podatku VAT. Jedną z propozycji było wprowadzenie kas fiskalnych online, z których raport automatycznie będzie wysyłany do centralnego systemu informatycznego Krajowej Administracji Skarbowej w celu uszczelnienia systemu podatkowego. Innym rozwiązaniem jest wprowadzona od września biała lista podatników VAT, która ma ułatwić sprawdzenie potencjalnego partnera biznesowego pod względem przejrzystości jego sytuacji podatkowej. Obowiązkowy stał się również pomysł z roku 2018, który dotyczył podziału płatności, czyli tzw split payment przy transakcjach powyżej 15 tysięcy zł.