Pierwsze informacje o przygotowanych zmianach w zakresie matrycy stawek VAT pojawiły się 9 listopada 2018 roku. Obecnie projekt został skierowany do Sejmu. Choć zamiarem rządu miało być ułatwienie przedsiębiorcom określenie stawek podatku VAT realizowanych transakcji, nie da się ukryć, że na nowej matrycy jedni skorzystają, inni zaś stracą.

Jakie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o VAT?
Zmiany […]