Wraz z początkiem września w życie weszła nowa struktura JPK dla faktur VAT RR. Zmiany dotyczą również sposobu wystawiania faktury VAT RR. Zobacz, jak aktualnie wygląda struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_FA_RR(1).
Czym jest faktura VAT RR?
Jest to dokument księgowy, który nabywca produktów rolnych ma obowiązek sporządzić w dwóch egzemplarzach. Oryginał dokumentu musi on, w świetle obowiązujących […]