Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości, przyjęty przez Radę Ministrów 30 marca br. przewiduje wprowadzenie uproszczeń w rachunkowości związanych ze zmieniającym się otoczeniem gospodarczym i dotyczących sprawozdań finansowych dla m. in. spółek kapitałowych. Dzięki zmianom przygotowanie sprawozdań będzie tańsze, co poprawi warunki funkcjonowania tzw. jednostek małych.

więcej: http://ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/sprawozdawczosc/715479,Sprawozdania-finansowe-malych-firm-zmiany-w-rachunkowosci-w-2016-r.html