Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 marca 2019 roku (Dz. U. poz. 570), które zaczęło obowiązywać od 1 kwietnia 2019 roku, przedsiębiorcy mają obowiązek składać deklaracje CIT na nowych wzorach formularzy.

W ramach których deklaracji CIT obowiązują nowe wzory formularzy?

Na mocy rozporządzenia, które weszło w życie 27 marca 2019 roku, nowe wzory deklaracji CIT obowiązują w zakresie formularzy CIT-8, CIT-8AB, CIT-8/0, CIT/BR, CIT/MIT, CIT/8S i CIT/PGK. Każdy, kto planuje złożyć którąś z wyżej wymienionych deklaracji po 1 kwietnia 2019 roku, musi skorzystać z nowego wzoru formularza.

Skąd można bezpiecznie pobrać nowy wzór formularza? Na jakiej stronie można go wypełnić?

Poszczególne wzory są do pobrania na stronie Ministerstwa Finansów (https://www.podatki.gov.pl/cit). Za pośrednictwem systemu można również złożyć elektroniczną wersję deklaracji CIT, wypełniając ją na komputerze, bez wychodzenia z domu, szybko i wygodnie. Nowe wzory formularzy CIT, dostępne na stronie Ministerstwa Finansów, stosuje się do uzyskanych przychodów i poniesionych strat. Wsparcie w jego prawidłowym wypełnieniu oferuje biuro rachunkowe Białystok.

Kto miał prawo złożyć deklarację PIT, korzystając jeszcze ze starego wzoru?

Ci podatnicy, którzy zdążyli rozliczyć CIT przed 1 kwietnia 2019 roku, a więc przed wejściem w życie nowego rozporządzenia i wykorzystali do tego celu stary wzór formularza, nie muszą składać go ponownie – rozliczenie zostanie uznane za poprawne. Ze starego wzoru formularza mogli skorzystać również podatnicy, których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Natomiast ci, którzy skorzystali ze starego formularza i złożyli go po 1 kwietnia tego roku, będą musieli wypełnić deklarację CIT ponownie – już na nowym, aktualnie obowiązującym, wzorze.
Dla podatników rozliczających się na formularzu CIT-8 mamy dobrą informację. Ministerstwo Finansów, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 21 marca 2019 roku, postanowiło przedłużyć termin składania deklaracji tym osobom, które osiągnęły dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych. Każdy, kto spełnia to kryterium, ma czas na złożenie CIT-8 do 31 października 2019 roku.