Jeżeli łączysz prowadzenie własnej działalności gospodarczej z podnoszeniem swoich kwalifikacji, najprawdopodobniej będziesz mógł wydatki poniesione na naukę wliczyć jako koszty uzyskania przychodu. Sprawdź, czy spełniasz kryteria, które umożliwią Ci optymalizację podatkową w Twojej firmie.

Sprawdź, kiedy możesz zaliczyć czesne za studia do kosztów uzyskania przychodu

Niezależnie od tego, ile masz lat i w jakim trybie realizujesz studia, masz prawo zaliczyć je do kosztów podatkowych. Jest to możliwe, o ile spełnisz jeden zasadniczy warunek: wykażesz, że kierunek Twojego kształcenia ma związek przyczynowy z osiąganiem lub zabezpieczeniem dochodów w Twojej firmie. Na Twoich barkach jako przedsiębiorcy jest obowiązek udowodnienia poprawności takiego zakwalifikowania wydatków poniesionych na studia w razie kontroli skarbowej. Najlepiej i najbardziej profesjonalnie będzie wtedy, gdy stosowny dowód księgowy świadczący o uiszczaniu opłat za naukę rozliczy Twoja obsługa księgowa Białystok.

Planujesz zrobić kurs zawodowy? Zobacz, czy możesz uwzględnić go w rozliczeniach podatkowych w swojej firmie

Jeżeli uczęszczasz na kurs zawodowy, którego tematyka jest ściśle związana z przedmiotem prowadzonej przez Ciebie działalności, zaś kompetencje zdobyte na szkoleniach wpływają bezpośrednio na uzyskiwane przychody lub zabezpieczenie źródła tych przychodów, wydatki na edukację możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Reguluje to art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tutaj znowu, podobnie jak w przypadku podjęcia studiów, niezbędne będzie zgromadzenie odpowiednich dokumentów ściśle określających tematykę i charakter kształcenia, a także świadczących o opłaceniu kursu zawodowego czy nabycie specjalistycznej literatury niezbędnej do nauki danego zawodu. Zbyt ogólnikowe szkolenia, niezwiązane bezpośrednio z przedmiotem prowadzonej działalności, nie będą mogły być wliczone jako koszty uzyskania przychodu. W myśl obowiązujących przepisów, będą prywatnymi wydatkami przedsiębiorcy. Organy skarbowe będą w stanie łatwo zakwestionować tego rodzaju rozliczenie. Wszelkie wątpliwości związane z możliwością zaliczenia wydatków ponoszonych na kształcenie do kosztów firmowych pomoże rozjaśnić biuro rachunkowe Białystok.