Umowa-zlecenie jest coraz powszechniejszą formą współpracy pomiędzy firmą a osobą wykonującą pracę. Choć jest ona postrzegana jako zdecydowanie mniej stabilna aniżeli umowa o pracę, pozostaje korzystnym rozwiązaniem w przypadku kobiet chcących otrzymać zasiłek macierzyński.

Czy kobieta zatrudniona w oparciu o umowę-zlecenie może pobierać zasiłek macierzyński?

Odpowiedź brzmi: tak. Kobieta zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia ma prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego. Prawo do tego świadczenia jest zawarte w Kodeksie pracy (reguluje je ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 roku). Kobieta musi dopełnić w tym względzie pewnych formalności. Przede wszystkim ma obowiązek złożyć u swojego zleceniodawcy wniosek, w którym zadeklaruje chęć przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Warto pamiętać, że ubezpieczenie to nie jest obligatoryjne dla pracowników świadczących pracę w oparciu o umowę-zlecenie. Dlatego też kobieta zainteresowana otrzymywaniem świadczenia musi sama zgłosić chęć uczestniczenia w systemie. Po wypełnieniu wniosku, zleceniodawca ma obowiązek odprowadzać składki na ubezpieczenie chorobowe z których następnie zostaną wypłacone środki z tytułu zasiłku macierzyńskiego. Kobiecie przysługuje zatem to świadczenie, gdy w momencie porodu jest objęta ubezpieczeniem chorobowym. Biuro rachunkowe Białystok może pomóc w dopełnieniu niezbędnych formalności.

Czy kobiecie pracującej w oparciu o umowę-zlecenie przysługuje urlop macierzyński?

Warto rozróżnić urlop macierzyński od zasiłku macierzyńskiego. O ile świadczenie finansowe jak najbardziej przysługuje kobiecie zatrudnionej na umowę-zlecenie, która urodziła dziecko, o tyle nie ma już ona prawa do urlopu macierzyńskiego. Urlop macierzyński to przywilej obejmujący wyłącznie pracownicę, a więc osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę. Kobieta wykonująca pracę w oparciu o umowę-zlecenie nie jest też objęta ochroną prawną przed zwolnieniem. Nie dotyczy jej również zakaz wykonywania pracy w godzinach nocnych.