Z myślą o osobach zarabiających najniższą krajową Rząd już raz w 2017 roku podniósł płacę minimalną z 1850 złotych do 2000 złotych. Wraz z początkiem 2018 roku płaca minimalna znowu uległa zmianie i będzie ona wynosiła 2100 zł brutto miesięcznie, czyli o 100 złotych więcej niż przed rokiem. A to oznacza, że wynagrodzenie pracownika po odliczeniu obowiązkowych składek i zaliczki na podatek dochodowy wyniesie 1530 zł netto za miesiąc.

Od 1 stycznia 2017 roku także wprowadzono minimalną stawkę godzinową dla określonych umów cywilnoprawnych. Jej wysokość była nowelizowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. W ubiegłym roku minimalna stawka godzinowa stanowiła 13 zł brutto. Natomiast od 1 stycznia 2018 roku wzrośnie o 0,70 gr, czyli do stawki 13,70 zł za godzinę.

Płaca minimalna to ustalone wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić każdemu pracownikowi zatrudnionemu między innymi w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy czy też niezależnie od posiadanych kwalifikacji. Pamiętajmy, że wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych.

Na skutek podniesienia płacy minimalnej wzrosła ponadto o 1500 zł maksymalna odprawa przy zwolnieniu grupowym. Zwiększeniu uległ również dodatek za pracę w godzinach nocnych, wynagrodzenie za czas przestoju oraz minimalna kwota odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Zwiększenie wysokości płacy minimalnej wpłynie jednocześnie na podstawę wymiaru preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przez osoby prowadzących działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 2 lata. Dlatego składki dla początkujących przedsiębiorców za rok 2018 będą nieco wyższe. Wzrośnie także obowiązkowa składka na ubezpieczenie zdrowotne.